Folketingskandidat vil prioritere personbiler over kollektiv trafik

Jakob Rixen mener kun, at det er rimeligt, at man investere i vejene, når hovedparten af trafikken er placeret dér (Foto: Magnus Mio Slott Nielsen)

Flere biler på vejene er ikke et problem, ifølge folketingskandidat Jakob Rixen (LA). Han mener primært, at kollektiv trafik hører til i byområderne. Trafikforsker Morten Skou Nicolaisen peger på, at man skal have hele systemet til at hænge sammen.

Af Magnus Mio Slott Nielsen

“Kollektiv trafik fungerer godt, når man har en høj befolkningstæthed, derudover fungerer privatbilisme bare meget bedre”, siger Jakob Rixen.

Han mener, at man uden for de store byer skal fokusere på trafikken på vejene og gøre det mere attraktivt at vælge bilen.

Morten Skou Nicolaisen peger på, at et ensidigt fokus på biltrafikken på den lange bane vil skabe mere trængsel og større udfordringer i fremtiden.

“Det er et spørgsmål om at få hele systemet til at hænge sammen. Man skal ikke negligere de nødvendige investeringer i et solidt regionalt og nationalt kollektivt transportsystem”, siger han.

 

En udvikling der understøtter sig selv
Morten Skou Nicolaisen er skeptisk overfor udvidelser af motorvejsnetværket, som en enkeltstående løsning på trængselsproblemer.

Han mener, at vejene bliver mere attraktive for trafikanter, det får flere til at skifte til bilen, og efter omkring 10 år vil man stå samme sted igen.

Det bliver en ond cirkel af investeringer og øget trængsel på motorvejene, som specielt vil ses i knudepunkterne omkring storbyerne.

 

Jakob Rixen mener, at problemet vil løse sig selv, hvis man bliver ved med at udvide vejene. Han peger samtidig på, at folk med tiden vil vælge andre løsninger ved knudepunkterne omkring de større byer.

”Når folk har holdt længe nok i kø, så kommer de til at vælge den kollektive trafik”, siger han.

 

Se i videoen Jakob Rixen forsvare, at flere biler på vejene ikke er et problem trængsels- og miljømæssigt:

 

Samkørsel i yderområdet
Jakob Rixen og Morten Skou Nicolaisen er enige om, at man i de yderområderne kunne supplere den kollektive trafik med dele-løsninger.

Morten Skou Nicolaisen peger på, at man kunne lavet et samlet billetsystem, hvor delebiler og de traditionelle løsninger indenfor kollektiv trafik hørte under samme billet.

Jakob Rixen peger på private iværksættere – som eksempelvis GoMore – som værende løsningen i yderområderne.

”Folk har selv ansvaret for at skubbe den grønne udvikling i gang”, siger han

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *